dorota baranowska
Tłumacz przysięgły

+48 509 672 217
+48 17 85741 68

Hiszpański
Polski
Francuski

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia ustne

Konsultacje językowe

 • umowy,
 • dokumenty sądowe (akty oskarżenia, odwołania, wyroki, postanowienia, pomoc sądowa, wezwania do stawienia się lub do zapłaty, pozwy, zeznania),
 • akty stanu cywilnego,
 • akty notarialne,
 • dowody rejestracyjne,
  faktury, prawa jazdy,
 • dyplomy i świadectwa szkolne, certyfikaty, zaświadczenia, wypisy z indeksu,
 • dokumenty rejestrowe firm, statuty spółek, umowy spółek, dokumentacja finansowa (bilanse, sprawozdania),
 • pełnomocnictwa, testamenty, darowizny,
 • wyciągi KRS,
 • instrukcje obsługi, patenty,
 • korespondencja prywatna i służbowa.
 • czynności notarialne, walne zgromadzenia, negocjacje handlowe,
 • w Urzędzie Stanu Cywilnego (zapewnienia przedmałżeńskie, uznawanie dziecka),
 • rozprawy sądowe (postępowania karne, cywilne, administracyjne),
 • zeznania na policji i w prokuraturze,
 • szkolenia (również tłumaczenia wyjazdowe),
 • mediacje w obcych językach.

 

 

 

 

 • kursy językowe (francuski, hiszpański, polski),
 • pomoc w przygotowaniu do egzaminów,
 • weryfikacja umiejętności językowych,
 • konsultacje językowe via Skype,
 • program nauczania dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Chętnie odpowiem Państwu na wszystkie pytania dotyczące zlecenia tłumaczenia, kursów językowych, wyceny itd.

Jestem tłumaczem przysięgłym języków francuskiego i hiszpańskiego.  Na liście Ministra Sprawiedliwości widnieję pod numerem TP/953/05. Należę do Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy.

Przez wiele lat byłam nauczycielem akademickim, obecnie pracuję w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim.

Ukończyłam studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe na Universidad Central w Barcelonie i studia podyplomowe „Prawo dla tłumaczy przysięgłych” na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wielką pasję związaną z nauką języków obcych oraz wiedzę zdobytą w trakcie studiów i licznych podróży staram się nieustannie rozwijać. Często uczestniczę w międzynarodowych szkoleniach i projektach.

Wykonane przeze mnie tłumaczenia towarzyszą ludziom w różnych sytuacjach życiowych, a z moich usług skorzystały osoby prywatne, firmy i instytucje z ponad 30 krajów.

Wewnętrzny spokój, wytrwałość, sumienność, kreatywność to cechy, dzięki którym wykonuję pracę rzetelnie i z zaangażowaniem.

Prywatnie staram się dążyć do minimalizmu. Interesuje mnie szeroko pojęty rozwój osobisty i to, jak najnowsze technologie wpływają na wspólczesny świat. 

0
LATA NA RYNKU
PRZETŁUMACZONE STRONY
0
LICZBA SZKOLEŃ
logo

Tłumacz przysięgły
Hiszpański Polski Francuski Dorota Baranowska